Internett har ført til flere overgrep mot barn

Internett har ført til en oppsving i produksjon og distribusjon av barneporno og gjort det lettere for pedofile å leve ut fantasiene sine, mener Kripos.