• Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen mener forslaget ikke kan være vanskelig for fastlegene: - Hvis de ikke har lang ventetid blir det jo ikke dyrt for dem, sier hun. FOTO: Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Krever gratis legetime hvis fastlegen lar pasientene vente

Host og hark. Kanskje feber. Eller bare vente på en attest. Mange sitter lenge på fastlegens venterom. Nå krever landets pasientombud at de som venter mer enn én time skal slippe egenandel.