Den profilerte politipensjonisten Finn Abrahamsen sier til Dagsavisen at han ikke skjønner hva som går av Politiets Fellesforbund som har gjort det til en kampsak å gå av når man fyller 57.

— Det sykeliggjør en yrkesgruppe. Også denne fagforeningen må innse at arbeidslivs- og helsesituasjonen har endret seg. Det må jo også gjelde i politiet, sier Abrahamsen.

- Må slutte

Selv om den tidligere lederen av voldsavsnittet i Oslo politidistrikt tjener mye mer enn pensjonen sin som etterforsker av sivile saker og straffesaker, hadde han gjerne fortsatt i politiet til fylte 65 år, kanskje også til han ble 67 og 70.

Også tidligere leder av Krimvakta i Oslo-politiet, Oddleif Sveinungsen som gikk av med pensjon i fjor, skulle gjerne fortsatt i flere år.

— Med min erfaring kunne jeg vært rådgiver, tilrettelegger og instruktør for nyansatte på Krimvakta. Men politiet gir ingen tilbud om tilrettelegging. Ingen føler ansvar for å prøve å bruke de eldre. Man føler at man ikke har annet valg enn å slutte, sier Sveinungsen.

Ønsker differensiering

Han sier politipensjonistene har mye å gi. Bare å la ham jobbe i tre år til ville spart pensjonskassen for en million kroner, understreker Sveinungsen.

— Det er greit at noen politifolk har behov for å slutte ved 57 år, men det må da gå an å differensiere. Det er forskjell på å ha ordenstjeneste og være i et skjermet miljø i et politidistrikt, og det å være lensmann alene på natta. Jeg er sikker på at mange hundre politifolk kunne gjort en god jobb i minst ti år til, sier Sveinungsen.

Sigve Bolstad som er fersk leder i Politiets Fellesforbund, er imidlertid uenig og mener 57-årsgrensen er viktig «av hensyn til norsk politi og fellesskapet». Han sier imidlertid at det finnes forhandlingsmuligheter for dem som ønsker å jobbe etter at de er blitt 57 år.