De rødgrønne ligger med det 13 prosentpoeng dårligere an enn til samme tid foran valget i 2009. Det er tallenes klare tale i meningsmålingen som Opinion Perduco har utført for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) i februar.

Arbeiderpartiet har mistet 2,3 prosentpoeng den siste måneden og får nå en oppslutning på 26,4 prosent.

Solid blåblått flertall

Høyre får hele 36 prosent, en fremgang på 0,8 prosentpoeng. Frp kan også skilte med gode tall, selv om Høyre gjør det godt. Partiet får 16,9 prosent, noe som er en fremgang på 1,5 prosentpoeng siden januar.

Senterpartiet faller også under sperregrensen til 3,8 prosent (tilbake 0,3), så de rødgrønne ville bare ha fått 57 representanter dersom det var stortingsvalg nå. Høyre og Fremskrittspartiet får et solid flertall sammen med 95 plasser på tinget, 65 til Høyre og 30 til Frp.

Sosialistisk Venstreparti holder seg over sperregrensen med 4,5 prosent (frem 0,3). Kristelig Folkeparti får 5,2 prosent (fram 0,3) og Venstre ligger på 4,3 prosent, noe som er 0,3 prosentpoeng bedre enn i januar.

Trolig regjeringsskifte

Med så stor forskjell på blokkene bare sju måneder før valget skal det mer enn en god valgkamp til fra de rødgrønnes side for å utligne forskjellen, mener valgforsker og professor ved NTNU, Anders Todal Jenssen.

— De rødgrønne må da ikke bare gjøre en perfekt valgkamp, det må også skje en stor hendelse som gjør at opinionen endrer oppfatning. Da tenker jeg på hendelser i størrelsesorden finanskrise eller terrorangrep. Meningsmålingene tyder på at det blir et regjeringsskifte. Det er det ingen tvil om, sier han.

Meningsmålingen til Opinion Perduco er gjort i perioden 5. til 11. februar. Tusen personer er spurt om hva de vil stemme dersom det var stortingsvalg i morgen.