Justis— og beredskapsdepartementet gir om kort tid Politidirektoratet kravene for 2013 hvor antallet mål er redusert, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) til VG.

Ifølge Faremos anslag stilte departementet på et tidspunkt mer enn 120 ulike mål eller delmål til Politidirektoratet.

— Det var tidlig et spørsmål for meg om politiet hadde for mange mål, og om vi var tydelige nok, sier statsråden.

Hun vil ikke gi noe konkret tall på hvor mange av rapporteringsmålene som skal bort, men lover at det blir færre.

— Vi er i siste fase med tildelingsbrevet for 2013. Der vil vi gi prioriteringene og kravene for midlene vi gir politiet i år. Det vil være færre mål med tydeligere krav, sier Faremo.

Hun sier det er målene som går for langt inn i det operative arbeidet som skal bort, de som sier noe om løsningene politiet skal velge.

Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen fastslo i 22. juli-høringene i Stortinget fast at tidligere justisminister Knut Storberget satte opp så mange mål at det ble vanskelig å lede direktoratet.

Den ferske politidirektøren Odd Reidar Humlegård hadde ifølge VG som premiss for å ta jobben, at antallet mål skulle ned.