Politihelikopteret ble brukt med skarpskyttere

Lederen for spesialenheten i Oslo, politiinspektør Ole Vidar Dahl, bekrefter at politihelikopteret er blitt brukt med skarpskyttere om bord i tre konkrete operasjoner.