• VIL KARTLEGGE BLOGGERE: - Vi må prøve å identifisere mulige trusler og voldsutøvere, sier PST-leder i Hordaland, Øyvind Tenold. FOTO: HELGE SUNDE

Ber om hjelp til å kartlegge bloggere

En hard kjerne på 10-20 høyreekstreme nordmenn bør følges tett av PST, mener bloggekspert.