BT avslørte torsdag at ingen voldsutøvere er blitt dømt til å gå med elektronisk lenke etter at regelverket trådte i kraft for over ett år siden.

Systemet med omvendte voldsalarmer har kostet 49 millioner kroner. Den omvendte voldsalarmen skulle flytte byrden fra offer til voldsutøver.

Justisdepartementet mener at alt er lagt til rette for at lenkene skal bli tatt i bruk, og har ingen forklaring på hvorfor det ikke har skjedd.

Krever lovendring

SVs Karin Andersen er opprørt:

— Det er rett og slett utålelig at voldsutsatte må leve slik i flere år og at voldsutøvere beholder sin frihet og kan fortsette. Det er hårreisende når så mange kvinner må leve på kode 6, sier Karin Andersen.

Kode 6 betyr at truede personer blir fjernet fra alle offentlige registre - de lever på hemmelig adresse.

KRITISK: - Det er rett og slett utålelig at voldsutsatte må leve slik i flere år og at voldsutøvere beholder sin frihet og kan fortsette, sier SVs Karin Andersen.
SCANPIX

Andersen mener den manglende bruken av alarmen må møtes av en ytterligere lovskjerpelse. I dag er det bare personer som er idømt kontaktforbud som kan bli dømt til å bære elektronisk lenke. Andersen og SV ønsker også at de som er ilagt besøksforbud må kunne idømmes bruk av elektronisk lenke:

— Loven må endres slik at omvendt voldsalarm blir et aktivt brukt virkemiddel, slik at voldsutøveren får begrenset sin mulighet til å terrorisere mennesker, og slik at voldsutsatte kan leve normale liv, sier Andersen.

Svært kritikkverdig

Senterpartiets justispolitiske talsperson, Jenny Klinge, sier den manglende bruken fremstår som «svært kritikkverdig».

— Omvendt voldsalarm ble innført for å gjøre det tryggere for ofrene, og for å plassere ansvaret der det hører hjemme - hos voldsutøveren, sier hun, og fortsetter:

— Dette må justisministeren gjøre rede for. Regjeringen må sørge for at det snarest tas i bruk. Det er altfor mange saker der kvinnfolk blir truet, dette må innføres også i praksis. Det må på plass, sier Klinge.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad har tidligere sagt at alarmene kan redde liv.

— Det er opprørende at den ikke er tatt i bruk. Alarmene er et godt og viktig virkemiddel for å beskytte kvinner som er utsatt for vold. Jeg er overrasket over at det ikke er blitt brukt. Jeg forventer at justisministeren vil bli utfordret om dette. Vi må få svar på hva han vil gjøre, slik at ikke kvinner hele tiden må se seg over skulderen, sier han.