Dermed blir det ikke streik.

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) meklet på vegne av 5.866 medlemmer i Fellesforbundet ansatt i 268 bedrifter, de fleste NHO-bedrifter.