Av 748 voldtektsanmeldelser i fjor ble 250 ikke anmeldt før det var gått over en uke etter hendelsen. Enkelte av sakene ble ikke anmeldt før det var gått flere måneder, skriver VG.

Tallene framgår av rapporten «Voldtektssituasjonen 2013» som Kripos legger fram torsdag.

At det mange ganger tar lang tid før en voldtekt blir anmeldt, kan få store konsekvenser for politiets etterforskning. Viktige spor som DNA-bevis kan gå tapt.

— Det er lettere å prioritere en fersk sak enn en sak der hendelsen skjedde for flere måneder siden. Et ferskt bevis er ikke noe vi kan vente med, sier Harald Skjønsfjell som leder Kripos' voldtektsgruppe.