Stortingsrepresentant Rasmus Hansson hevder at prisen for å kjøpe klimakvoter som tilsvarer alle Norges utslipp innenlands, ikke er høyere enn 70-80 millioner kroner. Kvotene har sunket kraftig i pris fordi det er for mange kvoter på markedet.

— Kjempebløff

— Stortingsflertallet og regjeringen fortsetter å fortelle folk at vi skal kutte norske klimautslipp med 30 prosent innen 2020. Det er en kjempebløff, sier Hansson til NTB, på sidelinjen av partiets landsmøte.

Ifølge klimaforliket i Stortinget skal Norge kutte utslipp hjemme, men også kompensere for utslipp ved å kjøpe klimakvoter som støtter klimatiltak i fattige land.

- Kan ikke dokumenteres

Hansson mener det ikke kan dokumenteres at kvotene bidrar til å redusere utslippene av klimagasser. Mange av prosjektene er dessuten lønnsomme og ville blitt satt i verk uavhengig av denne støtten, påpeker han.

MDG har landsmøte denne helgen, og Hilde Opoku fra Trondheim blir en av to nye talspersoner for partiet.

Hun ønsker å gjøre Miljøpartiet De Grønne (MDG) til det nye arbeiderpartiet.

– Vi må få folk til å føle seg trygge på at vi ikke skal rasere velferdsordningene, bare tilpasse dem et grønt samfunn, sa Opoku da hun presenterte seg for partiets landsmøte lørdag.

Avhopper

Opoku er avhopper fra SV og sitter i bystyret i Trondheim.

45-åringen vil at MDG skal bli et folkelig parti, og påpeker at «vi er alle arbeidere». Hun mener partiet både skal jobbe for arbeidernes rettigheter og for å løse de oppgavene som er viktig for folk flest.

Samtidig håper hun partiet kan samarbeide med fagbevegelsen om krav om redusert arbeidstid og andre goder enn lønnsvekst og forbruksvekst.

Opoku har ingen utfordrere når landsmøtet søndag skal velge en kvinnelig talsperson, i tillegg til en mannlig. Hun får trolig følge av stortingsrepresentant Rasmus Hansson i partiets toppledelse.

(©NTB)