50 mil i rullestol

Provosert etter å ha blitt avvist av NSB.