Tatt for ulovlig fiske

Britiske trålere oppbrakt i Nordsjøen for ulovlig fiske.