En gutt måtte hentes med ambulanse etter omskjæring, skriver Aftenposten.

Begge sakene er til behandling i Helsetilsynet, men fungerende avdelingsdirektør Aud Nordahl vil ikke kommentere detaljer i sakene. Den siste saken ble meldt til Helsetilsynet av Oslo universitetssykehus. Det er ikke samme lege som utførte inngrepene. Ingen av legene er suspendert.

Etter at den to uker gamle gutten døde i fjor, bekreftet fylkeslege Petter Schou at gutten døde av komplikasjoner etter omskjæring.

Helse— og omsorgsdepartementet (HOD) sendte for to år siden ut et forslag på høring om omskjæring av gutter bør bli et tilbud i den offentlige helsetjenesten. Saken er ikke avgjort og ligger fortsatt til behandling i departementet.

Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold (Ap) sier at de må bruke nødvendig tid på saken, og at det ikke er fastsatt noen tidsfrist til tross for at saken ble sendt ut på høring i april 2011.

— HOD har mottatt mange og til dels sterkt motstridende synspunkter og råd i denne saken. Det pågår en engasjert samfunnsdebatt om hvordan vi best kan beskytte barna, og lage et godt og forsvarlig regelverk på dette området, sier hun til Aftenposten.