— De ønsker ikke at jeg kommenterer saken. Det har bare eksplodert i mediene etter at kirken gikk ut med en pressemelding. Det er selvfølgelig en stor påkjenning for familien, sier Hartmann til NTB.

Bistandsadvokaten vil ha sin første samtale med den fornærmede jenten onsdag.

Det er også på trappene at jenten skal i politiavhør, men verken Hartmann eller politiet i Hordaland vil onsdag formiddag opplyse om det er fastsatt et tidspunkt.

Sendte pressemelding

Prestens forsvarer, Beate Hamre, bekrefter overfor NTB at hun har vært i kontakt med sin klient. Men hun vil verken kommentere pressemeldingen den katolske kirke har gått ut med eller påstanden om at mannen har innrømmet skyld i saken.

Tirsdag — dagen etter at en katolsk prest ble anmeldt for å ha hatt seksuell omgang med en 15 år gammel jente - sendte biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme ut pressemelding. Avdelingsleder Rigmor Isehaug ved vold- og sedelighetsavsnittet i Hordaland politidistrikt frykter at dette vil påvirke etterforskningen.

Biskopen mener de ikke hadde noe valg, da han mener saken var kjent i vide miljøer i Bergen dagen før pressemeldingen kom. Selv ble Eidsvig informert om saken 8. august, etter at jenten hadde betrodd seg til en katolsk prest i Bergen.

Mister fullmakter

Eidsvig forteller at prestens og jentens versjon ikke er sprikende, og at han derfor ikke har grunn til å tvile på informasjonen han har fått.

— Den aktuelle ordensprestens prestelige fullmakter ble trukket tilbake med øyeblikkelig virkning. Etter alt å dømme, er han ferdig som prest, sier biskopen.

Eidsvig opplyse at den anmeldte presten er på ferie i utlandet og har fått beskjed om å ikke komme tilbake til Norge før politiet tilkaller ham for videre etterforskning.

— Forholdet skal ha vart om lag ei uke og var fullbyrdet. Presten har erkjent forholdet og er beredt til å samarbeide. Jenten er ikke katolikk, men har hatt tilknytning til det katolske miljøet som de to møttes via. Hun er norsk statsborger, opplyser biskopen.