- Gjenganger i Frp

«Neppe meir tilfeldig at dette er gjengangar i Frp enn i den katolske kyrkja.»