Sakene mot 15 folkemordmistenkte henlagt

Sakene mot 15 rwandere i Norge som har vært mistenkt for å ha deltatt i folkemordene i hjemlandet, er nå henlagt.