Domstolssjef åpner for shariadomstoler i Norge

Direktør Tor Langbach ved Domstoladministrasjonen (DA) åpner for å la shariadomstoler få en formell plass i norsk rettsvesen.