• KREVER SVAR: Martin Kolberg (Ap), Jette Christensen (Ap) og flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen har vedtatt å sende et brev til Anders Anundsen for å få en forklaring på hvorfor Politiets utlendingsenhet styrte etter feil styringssignal. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Krever at Anundsen forklarer seg

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har på møte i dag vedtatt å sende et brev til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).