Onsdag la ledelsen i helseforetaket fram sin innstilling for styret, men uten å ta stilling til om sykehuset bør ligge i Kristiansund eller Molde.

Dagen etter flagger leder i helseregionen sitt standpunkt. Administrerende direktør Daniel Haga vil etter alt å dømme gå inn for Molde.

— Min innstilling til styret er imidlertid foreløpig. Endelig forslag til vedtak kommer jeg ikke til å presentere før etter at styret for Helse Møre og Romsdal har behandlet saken onsdag 17. desember, sier Haga.

Den bitre striden om hvor det nye sykehuset skal ligge, går trolig mot slutten. Neste onsdag skal styret i Helse Møre og Romsdal behandle saken. Dagen etter skal styret i Helse Midt-Norge si sitt, og deretter kaller helseminister Bent Høie (H) inn til foretaksmøte på fredag.