— Jeg har sett veldig fram til dette, sa Storberget i sin innledning under siste dag av 22. juli-høringen på Stortinget mandag. Han slo fast at Gjørv-kommisjonens rapport er utfyllende, grundig og god.

— Som daværende justisminister beklager jeg på det aller sterkeste. Jeg tar ansvaret for politiets håndtering 22. juli og at det sviktet på vesentlige punkter, sa Storberget.

Han viste til at den såkalte resultatreformen hadde til hensikt å se nærmere på mange av tiltakene som kommisjonsrapporten etterspør, og han beklaget at dette arbeidet ikke kom langt nok.

Storberget slo ellers fast at norsk beredskap ble betydelig styrket under hans ledelse og viste til økte bevilgninger til politiet, PST og beredskapstroppen. Dobling av antallet politistudenter, satsing på nødnett og nye redningshelikoptre samt flere øvelser ble også trukket fram.

Den tidligere statsråden brukte også tid på å berømme mannskaper og frivillige som var i aksjon 22. juli samt de ansatte i Justisdepartementet.