Trond Ali Lindstad mottar Kongens fortjenstmedalje i sølv tirsdag. Det var egentlig Fabian Stang som skulle stå for overrekkelsen, men han har sagt fra seg oppgaven.

— Jeg deler vanligvis ut Kongens fortjenstmedalje med glede, men i dette tilfellet vurderte jeg det som mer problematisk. Linstad har sikkert gjort en god innsats på noen områder, men for å kunne gjennomføre utdelingen, må jeg nok i litt større grad kunne identifisere meg med mottakeren, sier Stang til Aftenposten.

Umusikalsk

Medaljetildelingen høster kritikk fra flere hold.

— Dette er umusikalsk og forringer hederen til alle andre som har fått medaljen, sier forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund til tidsskriftet Vepsen. Han viser til et innlegg på nettstedet Koranen.no, hvor Linstad langer ut mot jøder og jøders nettverk, innflytelse og «uhederlighet utad for å fremme en sak».

— Linstad spiller på den klassiske jødiske verdenssammensvergelsesmyten. Som om jøder er en entitet som jobber kollektivt for en ond plan. Det er en skandale at en person som kommer med slike utsagn får kongens fortjenstmedalje, sier seniorforsker Terje Emberland ved det norske Holocaustsenteret.

Linstad leder stiftelsen Urtehagen, som blant annet driver en videregående skole og flere barnehager. Stiftelsen drev tidligere landets eneste muslimske skole.

Står for det

I et blogginnlegg i 2010 skrev Linstad blant annet: «Vær kritisk til jøder i verden, når det gjelder den innflytelsen de har, innen aviser og andre medier, i mange politiske organer, og ved kontakter og nettverk som finnes til der hvor beslutninger fattes.»

Til VG mandag kveld sier han at han står for det han har skrevet.

— Jeg vil si det sånn at dette er et innspill for en litt mer seriøs og alvorlig diskusjon om opinion og ideologier og hvordan de formes, og videre om hvor dypt sionismen sitter hos mange jøder, sier han.