Den overraskende nyheten ble sluppet av klima— og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) da saken ble debattert i Stortinget torsdag kveld:

Regjeringen stanser den utvidede forsøksordningen med scooterkjøring.

Samtidig kommer det et forslag om å endre loven om motorferdsel i utmark i løpet av året. Det betyr ekspressbehandling med et lovforslag allerede i midten av juli, redusert høringsfrist fra tre måneder til ti uker, og et vedtak i Stortinget før jul.

Seiersjubel

— Nå jubler vi. Det er gledelig at regjeringen lytter til Sivilombudsmannen og stanser snøscooterforsøket, sier styreleder Berit Kjøll i Den Norske Turistforening (DNT) til NTB.

— En historisk dag. Det er en seier for norsk friluftsliv at saken kommer tilbake til Stortinget, sier friluftspolitisk rådgiver Siri Meland i Friluftslivets Fellesorganisasjon (Frifo) til NTB.

Begge høstet godord fra Stortingets talerstol da debatten fortsatte etter at Sundtoft hadde fortalt om regjeringens revers.

— Det er klagene fra friluftsorganisasjonene til Sivilombudsmannen som ligger bak, og organisasjonene fortjener ros for sin innsats, sa SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

Kontrollkomiteen

Holmås mener at også Sundtoft fortjener ros - vel å merke for selve beslutningen om å stanse forsøksordningen. Men for øvrig er han ikke fornøyd.

— Det er svært beklagelig at regjeringen fortsatt ikke erkjenner at forsøksloven ble brutt da forsøket ble så omfattende at det i praksis omfattet alle kommuner som ønsket å være med. Det faktum at regjeringen ikke tar inn over seg den klare uttalelsen fra Sivilombudsmannen, vil bli fulgt opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Holmås til NTB.

Ekspress-bekymring

Samtidig vekker det et snev av bekymring over at regjeringen legger opp til ekspressbehandling av ny motorferdselslov.

— Nå kommer forslaget midt i sommerferien og med forkortet høringsfrist. Det blir helt klart en utfordring, for mange av dem som skal uttale seg om forslaget er jo frivillige organisasjoner, sier Meland i Frifo.

— Det blir relativt knapt med tid, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT.

— En kjempemessig utfordring, tilføyer Holmås.

Samtlige understreker at det er nå kampen begynner - om hvor mye snøscooterkjøring som skal tilkaltes i norsk natur.

Planstopp

Holmås er i tillegg skeptisk til at Sundtoft vil la kommunene fortsette planleggingen av scooterløypenett.

— Det er svært problematisk at statsråden oppfordrer kommunene til å planlegge, så lenge ingen av oss kan si noe om hvordan loven blir. Det er vanskelig å si hvor dette ender, for her vil det være ulike syn på hvor mye frislipp det kan bli, sier han.

Frifo-rådgiver Meland mener at utfallet ikke er opplagt.

— Det er et politisk flertall for å myke opp regelverket for snøscooterkjøring. Slaget står om hvor mye vi skal tillate. Det finnes venner av stille natur og venner av snøscooter i alle partier. Det er noe av utfordringen, sier hun.

Annerledes debatt

Venstre-nestleder Ola Elvestuen var torsdag blant forslagsstillerne til et vedtak der det ble lagt opp til at Stortinget skulle be regjeringen å stanse forsøksordningen.

— Det ble en litt annerledes debatt, dette. Og selv om jeg ikke får flertall for forslaget, er jeg selvsagt glad for at forsøksordningen blir stanset, sa Elvestuen.

Noe senere klargjorde Holmås at det eneste naturlige var å trekke forslaget - som uansett lå an til ikke å få flertall i stortingssalen, men som regjeringen likevel kom i møte. (©NTB)