En ny lov om personvern kan føre til at politiet ikke lenger får lov til å sjekke førerkort— og motorvognregisteret ved kontroller.

Lovforslaget som skal behandles i Stortinget i desember vil bety at politiet ikke lenger kan sjekke om føreren er en ettersøkt volds- eller seksualforbryter, en mobil vinningskriminell eller om bilen er stjålet, skriver VG.

Både Politidirektoratet, alle politidistriktene og Kripos mener lovendringen vil gjøre det vanskelig for politiet på flere sentrale områder.

Aps storbypolitisk talsmann Jan Bøhler tror ikke regjeringen er klar over hvor store konsekvenser innskjerpingen av lovverket vil få.

I proposisjonen står det nemlig spesifikt at politiets tilgang til registrene kun skal gjelde «for å oppfylle forvaltningsoppgaver som følger av veitrafikklovgivningen», og ikke hvis formålet er forebygging og etterforskning av kriminelle handlinger.

— Det vil nærme seg en parodi om politiet ikke kan gjøre det. Her må vi holde tungen rett i munnen. Det går over alle støvleskaft, og kan umulig være i borgernes interesse at politiet nektes innsyn, mener Bøhler.

Politidirektorat er også klar på at politiet må få beholde tilgangen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser kritikken og mener at tolkningen til Bøhler og politiet er feil.

— Vi ønsker å rydde opp i lovverket, men det blir ikke stengt for politiet. Ved alminnelige trafikkontroller vil det bli omtrent som nå, mener han.