Alle partiene har nå sagt ja til budsjettforliket på sine gruppemøter.

— Vi er glad for at gruppen har sagt ja, sier lederen av finanskomiteen, Hans Olav Syversen (KrF).

Det innebærer at forhandlingene, som ble avsluttet klokken 04.30 i natt, er over. Statsbudsjettet er endret på en rekke punkter.

Milliardinntekt på plastposer

Det selges rundt en milliard plastposer og rundt 50 millioner plastposer i året. Finansdepartementet anslår at avgiften vil redusere bruken noe og gi staten en merinntekt på rundt 1,2 milliarder kroner.

Spørsmålet er om sentrumspartiene KrF og V kan skryte av å ha fått i både pose og sekk. Miljøavgiften på 1,50 kroner på plast— og papirposer er bare ett av mange eksempler på et grønt skatteskifte - at det skal bli dyrere å handle miljøskadelige produkter, mens miljøvennlige produkter prioriteres. Det skal være lagt inn rundt tre milliarder kroner til dette.

Billigere hybridbiler

Derfor har Venstre fått gjennomslag for å redusere avgiftene på ladbare hybridbiler. Samtidig måtte sentrumspartiene akseptere Frps store, symbolske seier; bensin og dieselavgiften prisjusteres ikke. For første gang i historien

settes dermed denne avgiften i realiteten ned.

Det betyr at budsjettforliket både er mer miljøvennlig og mer miljøskadelig på samme tid.

Regjeringen til Erna Solberg har fått mye pepper for forslagene som skal gjøre det mer attraktivt å jobbe enn å leve av ulike sosiale støtteordninger. Årsaken er at forslagene har rammet skjevt. Særlig KrF har jobbet hardt for å få endret disse forslagene. De kan notere seg for et betydelig gjennomslag.

Sosiale kutt reverseres

Det betyr at barnetillegget for uføre fortsatt skal behovsprøves, mens det samtidig blir en innstramming fordi mottakere ikke vil få mer i samlet støtte enn de hadde da de jobbet.

Overgangsstønaden ble foreslått redusert fra tre til ett år i regjeringens budsjett. Det har KrF fått utsatt. Ifølge TV 2 blir det en endring av innretning på lettelsen i formuesskatten.

Mens regjeringen ville redusere satsen til 0,75 prosent, ligger det i forliket en reduksjon til 0,85 prosent, samt at bunnfradraget øker.

Netthandel

Regjeringens forslag om momsfri netthandel for 500 kroner var svært omstridt. Kompromisset innebærer at beløpet reduseres til 350 kroner. Dagens nivå er 200 kroner, eksklusive porto. Beløpet på 350 kroner skal imidlertid inkludere porto.

Den reelle økningen avhenger dermed av hvor mye porto forbrukerne må betale for en forsendelse. Det betyr at alle varer med en porto på over 150 kroner blir dyrere å handle, enn det som er mulig i dag.

KrF har også fått gjennomslag for at skatteklasse 2 for ektepar beholdes. Det betyr at skatten ikke skjerpes for ektepar hvor en av partene er hjemmeværende.