— Beslutningen er i tråd med de signaler banken ga i den pengepolitiske rapporten fra mars, og den var ventet i markedet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) i en kommentar.

Europeisk krise

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at det først og fremst er uroen i Europa som gjør at renta blir liggende i ro:

— Usikkerheten om utviklingen i Europa er større enn på lenge. Selv om utviklingen her hjemme har vært litt sterkere enn tidligere anslått, trekker uroen og den svake utviklingen ute i retning av å holde styringsrenten i ro, sier Olsen.

Dessuten tror Norges Bank nå at krisen i Europa vil vare lenger:

«Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere ventes å bli enda lavere enn tidligere anslått. Styringsrentene er nær null i mange land, og den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid», heter det i rentebeslutningen.

Sterkt i Norge

Samtidig konstaterer sentralbanksjefen at veksten i norsk økonomi har vært litt sterkere enn ventet så langt i år:

— Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten ser ut til å kunne bli noe høyere enn tidligere anslått. En sterk krone og svak vekst ute bidrar fortsatt til å holde inflasjonen lav, men utviklingen i norsk økonomi peker mot at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp, ifølge Olsen.

Norges Bank anslår nå at styringsrenta vil holde seg uendret fram mot årsskiftet, og at den deretter gradvis vil øke mot et mer normalt nivå.