• HELD NULLEN: For første gong ser Kværner Stord ut til å gå gjennom eit heilt år utan fråversskade FOTO: OVE A. OLDERKJÆR

Skadefrie gjennom 2011

Store industribedrifter i Sunnhordland med null alvorlege jobbskader i 2011.