Fredsrådet kommer heller ikke til å være med på å arrangere fakkeltog i forbindelse med at prisen skal deles ut, slik de gjorde i fjor.

— Jeg er mildt talt skuffet. Dette er ytterligere en bekreftelse på at Nobelkomiteens sammensetning bør revurderes, sier Langemyr til NTB.

Hun mener at årets tideling er i strid med Alfred Nobels fredsvisjon, som handler om nedrustning og forbrødring. Hun sier også at Thorbjørn Jagland bør trekke seg som leder av Nobelkomiteen. Det at Jagland i mange år har vært en forkjemper for norsk medlemskap i EU, svekker prisens troverdighet, mener hun.

— Det blir veldig tydelig at det verken sitter fredsforskere, fredsaktivister eller andre representanter for internasjonalt fredsarbeid i komiteen, sier Langemyr.

Alle medlemmene i Nobelkomiteen er utnevnt av Stortinget, og plassene er fordelt i henhold til Stortingets politiske sammensetning.