Studenter i Oslo og Akershus er mest ensomme. Her svarer 12 prosent at de svært ofte føler seg ensomme, mens 16 prosent ofte føler seg ensomme.

Nye miljøer, en uoversiktlig tilværelse og manglende rammer gjør at mange studenter sliter med ensomhet, skriver Universitas.

— For mange er starten av studietiden en intens sosial periode. Det kan bli en sårbar fase for dem som i mindre grad tar kontakt med andre, men er avhengige av at andre tar kontakt med dem, sier Lars Wichstrøm, professor i psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Han understreker at ensomhet kan få alvorlige konsekvenser.

— Det er en økt sannsynlighet for å tenke på og forsøke å ta livet sitt om man føler seg ensom. Et tett og godt nettverk beskytter mot både depresjon og selvmordstanker, sier psykologiprofessoren.

Ensomheten er større blant universitetsstudenter enn hos høyskolestudenter.