• LIKHET: Justisminister Grete Faremo vil ha et regelverk som gir lik behandling av barn som søker asyl i Norge. FOTO: SCANPIX

Asylsøkere som har barn kan få opphold etter 15 måneder