— Straffen må settes betydelig høyere enn minstestraffen på to år. Det er snakk om mellom 40 og 50 overgrep, og graden av utnyttelse er høy, sa statsadvokat Thorbjørn Klundseter torsdag, før han la ned sin påstand om at Rune Øygard må dømmes til fire års fengsel.

Tross manglende tekniske beviser for at Vågå-ordføreren over en toårsperiode fra jenta var 13 år hadde samleier med henne jevnlig, argumenterte Klundseter for at det likevel er bevist utenfor rimelig tvil at samleiene har funnet sted. Jentas forklaring har vært detaljert og konsistent fra hun ble avhørt dagen etter at anmeldelsen var levert politiet til hun hadde forklart seg siste gang i Sør-Gudbrandsdal tingrett påpekte han.

Vågå-ordføreren, som har «gått til frontalangrep på fornærmede og trukket hennes troverdighet til de grader i tvil», har på sin side vært grunnleggende utroverdig, ifølge statsadvokaten.

- Jentas forklaring er sann

— Er det framkommet noe som gjør det mulig å tenke seg at det den tiltalte har forklart faktisk stemmer? Svaret er nei. Det er fornærmedes forklaring som må legges til grunn, sa Klundseter.

Slik aktor ser det danner jentas forklaring selve sentrum av bevisbildet som er blitt presentert i retten de siste tre og en halv ukene. De svært belastende samtalene på Skype, tekstmeldingene og Øygards angivelig irrasjonelle oppførsel de siste dagene før jenta kom fram med historien om kjærlighetsforholdet, underbygger det hun har sagt. Trass iherdige forsøk gjennom forsvarerens vitneførsel, er det ikke blitt avdekket en bevisst usannhet i 17-åringens forklaringer, ifølge Klundseter.

— Rune Øygard har forklart at han tror han ble anmeldt fordi jenta ble tatt i løgn og at hun var redd for foreldrenes reaksjon. Men det stemmer ikke. Dette (oppførselen de siste dagene før anmeldelsen, red.anm.) pågikk fra hun var i ferd med å glippe ut av hendene hans. Han var sjalu, og opptrådte deretter, sa statsadvokaten.

Skjerpende

Klundseter framholdt som skjerpende at Øygard utnyttet det avhengighetsforholdet og fascinasjonen den jenta fikk til ham, og gjennom ikke å sette grenser da jenta ble forelsket i ham. Statsadvokaten mener forholdet grenser opp mot et egen skjerpende paragraf i straffeloven som omhandler misbruk av avhengighetsforhold.

— Selv om tiltalen ikke omhandler denne paragrafen, kan dette momentet likevel legges til grunn som straffeskjerpende. Det er dessuten helt klart skjerpende at han innlater seg på en slik kommunikasjon som vi har sett i Skype-samtalene, sa han.

Øygard-saken er ikke ulik andre overgrepssaker, hvor det sjelden er vitner og tekniske bevis. Når påstand står mot påstand, blir spørsmålet om troverdighet ofte den avgjørende faktoren for rettens vurdering av skyldspørsmålet.

Nådeløs kritikk

Derfor var Klundseter nådeløs i sin kritikk av Øygards forsvarsstrategi, som han sa i stor grad gikk ut på å angripe jentas troverdighet og omdømme, samt å forvirre og villede retten slik at kjernen i bevisførselen blir tåkelagt.

— Hvordan kan slike vitner opplyse saken, og hvorfor blir slike vitner ført? Det er åpenbart for å flytte oppmerksomheten bort fra hva denne saken dreier seg om og forstyrre bevisbildet slik at det blir vanskeligere for retten å se de som er relevant, sa han.