Mellom to og sju utenlandske personer med multiresistent tuberkulose kommer hvert år til Norge, opplyser Norges fremste ekspert på multiresistent tuberkulose, seksjonsoverlege Bent von der Lippe, til Dagbladet.

Han forteller at det dreier seg om helseflyktninger som kommer ens ærend for å få gratis hjelp til å bli frisk.

— Pasientene har fortalt at de visste at de fikk gratis behandling bare de kom over grensen, sier von der Lippe.

Overlege Dag Berild ved infeksjonsavdelingen ved Ullevål sykehus, som har landsfunksjon for tuberkulosepasienter, bekrefter at dette skjer.

— Vi har hatt karer som har snublet over grensen og som kommer rett fra Oslo Sentralstasjon og hit, sier Berild.

Ifølge von der Lippe koster det mellom 1 og 2 millioner kroner å behandle disse pasientene. Kostnadene dekkes over en egen post i statsbudsjettet og har ingen innvirkning på sykehusenes egne budsjetter.

Behandlingen varer i opp mot to år. Deretter får de fleste pasientene gratis transport tilbake til hjemlandet sitt i regi av Utlendingsdirektoratet (UDI). Både von der Lippe og kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI opplyser at helsehjelpen ikke er et problem fordi det dreier seg om svært få mennesker hvert år.

I Europa er det over 70.000 tilfeller av multiresistent tuberkulose hvert år. 95 prosent av pasientene bor i Øst-Europa, der langt fra alle får hjelp av sine egne myndigheter.