• Jord og masse sklei ut under skolebyggene FOTO: SKOLEN: Jord og masse sklei ut under skolebyggene. RISSA KOMMUNE

Skolens grunnmur henger i luften

Jordras gikk inn under skole i Rissa kommune.