Norsk etterretningstjeneste overvåker russiske politikere og andre sivile mål — og deler etterretningen om blant annet russisk energipolitikk med USA, skriver Dagbladet.

Et hemmelig dokument som ble hentet ut fra National Security Agency (NSA) av varsleren Edward Snowden, gir et innblikk i omfanget av den norske E-tjenestens samarbeid med NSA om overvåking rettet mot Russland. Dokumentet er datert 17. april i år og omhandler det norske etterretningssamarbeidet med USA.

Dokumentet oppsummerer hva den norske etterretningstjenesten, på amerikansk kalt Norwegian Intelligence Service (NIS), skaffer NSA, og hva NSA gir tilbake. Amerikanerne ramser også opp det de kaller «suksesshistorier» fra samarbeidet. Dokumentet gir en beskrivelse av hvordan NSA ser på norske etterretningskapasiteter og etterretningsmål, samt samarbeidet mellom E-tjenesten og NSA.

— Dokumentet bærer preg av å være utformet av en amerikansk saksbehandler, og E-tjenesten vil ikke nødvendigvis stille seg bak alle de formuleringer som er benyttet, sier etterretningssjef Kjell Grandhagen til Dagbladet.

Under punktet «Hva NSA bidrar med til partneren» heter det at Norge får informasjon fra USA om russisk etterretningsaktivitet i Norge. Det gis ingen flere detaljer i dokumentet om dette.