Mellom 19 og 31 av disse er kun bekreftet på norsk side av grensen mellom Norge og Sverige. Det viser en fersk statusrapport fra overvåkingen av ulv, som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata.

Kartlegging av valpekull og antall ulver i Skandinavia foregår i perioden 1. oktober til 28. februar hvert år, i samarbeid mellom Norge og Sverige.

Foreløpig

— Resultatet er foreløpig og gir et sammendrag av det som til nå er dokumentert og kartlagt av ulv i Norge i vinter. Nye statuser på antall ulvekull og ulver vil bli publisert etter hvert som overvåkingen skrider fram, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Ulvene blir overvåket både gjennom sporing på snø og DNA-analyser av innsamlet avføring- og hårprøver fra dyrene.

— På grunn av lite sporsnø har vi hittil i vinter begrenset kunnskap om ulvens status i Norge. I Akershus og Østfold fylker, som omfatter store deler av forvaltningsområdet for ulv i Norge, har snøforholdene så langt vært spesielt dårlige, sier Petter Wabakken, som er prosjektansvarlig hos Høgskolen i Hedmark.

Ett valpekull

Det er foreløpig i vinter kun bekreftet ett valpekull i et helnorsk revir fullstendig innenfor forvaltningsområdet for ulv. Kullet er født av ulveparet som forrige vinter etablerte seg i Østmarka, rett øst for Oslo.

— Det er i tillegg sterk mistanke om at det lever en stor ulveflokk i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark, og det er sannsynlig at det er født valper der i år, sier Wabakken.