Det melder TV 2.

Den nye regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet blir lagt frem fredag formiddag.

Den avgåtte rødgrønne regjeringen foreslo å heve bunnfradraget for arveavgiften fra 470.000 kroner til 1 million kroner og ville dermed redusere antallet personer som betaler arveavgift.

Det var ikke nok for den borgerlige regjeringen, som i Sundvolden-plattformen slo fast at avgiften skulle fjernes.

Høyre og Fremskrittspartiet har blant annet lagt vekt på at avgiften rammer urettferdig for norske familiebedrifter.