— Lettere tilgjengelige hjelpemidler vil gjøre at funksjonshemmede i større grad får muligheten til å fungere selvstendig. Det gir en frihet og bedre livskvalitet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) til Dagbladet.

— Vi ønsker å bevilge mer penger til funksjonshemmede i tida framover, sier han videre.

Ifølge regjeringens nettsted har mellom 17 og 20 prosent av befolkningen en funksjonshemning.

Interessepolitisk rådgiver i Norges Blindeforbund, Sverre Fuglerud, synes det er positivt at regjeringen gir funksjonshemmede oppmerksomhet i statsbudsjettet som legges fram fredag. Han håper politikerne vil fortsette å jobbe for bedre tilretteleggelse for funksjonshemmede.

— Det er enormt viktig at de som trenger det, får hjelp til å gjøre hverdagen som funksjonshemmet litt lettere, sier Fuglerud.