50 prosent flere tog innstilt

Det gamle ordtaket kan snart skives om til «det står alltid et tog».