Dyrt for OLF

Oljeindustriens Landsforening (OLF) synest det blir for dyrt å la alle sova åleine i einmannslugarar offshore «i alle tenkjelege situasjonar».