Kraftverk som spiller på lag med månen

I Storbritannia planlegges et tidevannskraftverk som vil produsere syv ganger mer kraft enn gasskraftverket på Mongstad.