Lettet over at Norge ikke trues med angrep

Direktør Stein Tønnesson i Institutt for Fredsforskning (PRIO) er lettet over at al-Qaida ikke retter en direkte oppfordring til angrep mot norske og danske mål.