Kravstore barn sikrer eldre god pleie

Det kan oppstå et klasseskille på sykehjemmene mellom eldre med pårørende og eldre uten.