Bergen blant klima-verstingene

Klimagassutslippene i Bergen øker mer enn i resten av landet. Utslippene fra biltrafikken får skylden.