Gjengbror i England villig til å komme til Norge

Den sjette av brødrene i den helerisiktede B-gjengen er i dialog med politiet i Oslo for å la seg avhøre. Mannen, som er bosatt i London, skal være villig til å reise til Norge.