- Plastposer er miljøvennlige

Statens forurensningstilsyn (SFT) advarer mot å forby plastposer i Norge – av miljøhensyn.