Tiljublet av sine egne

Han kom til sine egne, og de kjente ham igjen. Dag Terje Andersen snakker som en arbeider, ter seg som en kar og hylles som mann av folket. I Folkets Hus.