Vant i voksnes verden

Det skjer ikke så ofte: Barna ved Lilleby skole ble hørt - av voksne politikere.