Etterlyser krafttak for utdanning

Høyre roser regjeringen for godt arbeid gjennom finanskrisen, men etterlyser innsats for kunnskap og forskning.