- Enkelt å svindle til seg kontantstøtte

Dagens kontrollrutiner for kontantstøtteordningen fungerer ikke bra nok, noe som fører til et høyt antall feilutbetalinger. Det viser en rapport fra Riksrevisjonen.