Klare for det store CO2-spillet

EU går foran i å kutte utslippene av klimagasser. Men det store spillet om hvem som skal bære den tyngste børen gjenstår.